Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2015

Αυξητική τάση στις ασφαλίσεις ζωής ,πτωτική η τάση στις ασφαλίσεις ζημιών στην παραγωγή ασφαλίστρων

Για ένα ακόμη μήνα, τον ένατο εντός του 2014, οι ασφαλίσεις Ζωής επέδειξαν αυξητική τάση ως προς την παραγωγή του αντίστοιχου μήνα σε σύγκριση με το 2013.
Αντίθετα, οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών από τον Αύγουστο του 2014 κι έπειτα δείχνουν να υπολείπονται σταθερά κατά 10% από τους αντίστοιχους μήνες του 2013.
5322Ειδικότερα η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και την επιστροφή ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων ανά μήνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών της.
Στο πλαίσιο αυτό, ενσωματώθηκαν στην έρευνα τα στοιχεία μηνός Νοεμβρίου του 2014. Συνολικά ανταποκρίθηκαν 59 ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη οι οποίες συγκέντρωναν το 91,9% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 97,8% των ασφαλίσεων Ζωής το 2013. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 21 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής και 49 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά (κατόπιν προσαρμογής των δεδομένων του προηγούμενου χρονικού διαστήματος με νεώτερες απαντήσεις), από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής ασφαλίστρων των μηνών Ιανουαρίου έως Νοεμβρίου 2014 των ανωτέρω 59 επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες της ίδιας περιόδου για το 2013 των ιδίων επιχειρήσεων, προκύπτουν τα παρακάτω:
234442

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου