Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015

Επαναπροσδιορίζονται οι πωλήσεις ασφαλιστικών εταιρειών


DIFFICULTIES

Επαναπροσδιορίζονται οι πωλήσεις ασφαλιστικών εταιρειών

Γιάννης Βερμισσώ

Δευθυντής Σύνταξης του Περιοδικού Insurance World και του insuranceworld.gr
Στον μονόδρομο της πώλησής τους οδεύουν οι ασφαλιστικές εταιρείες που είτε έχει ληφθεί σχετική απόφαση από τους μετόχους τους είτε αδυνατούν να συνεχίσουν να λειτουργούν στον ανταγωνισμό και να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Παρά το γεγονός ότι το οικονομικό περιβάλλον δεν είναι καλό οι εταιρείες είτε από λανθασμένη εκτίμηση είτε επηρεασμένες από τις μέχρι πρότινος εκχυλίζουσες αισιοδοξία πολιτικές δηλώσεις είχαν δρομολογήσει ανάλογες αποφάσεις για τις οποίες τώρα επικρατεί σκεπτικισμός.
Η πώληση ασφαλιστικών εταιρειών ή και η εναλλακτική απόφαση εισόδου στο χρηματιστήριο ενέχει κινδύνους απομείωσης της πραγματικής αξίας και συνεπώς βεβιασμένης επιλογής αναφέρουν αρμόδιες πηγές που γνωρίζουν την αγορά. Συνεκτιμώντας μάλιστα τη διεθνή τάση ανάπτυξης εμπιστοσύνης στους ασφαλιστικούς οργανισμούς όπως είχε αποτυπωθεί στις δύο μεγάλες συναντήσεις των παραγόντων του κλάδου (Monte Carlo , kai Baden Baden), δείχνει ότι η πώληση ασφαλιστικών εταιρειών στην παρούσα στιγμή χαμηλών αποτιμήσεων είναι μάλλον μη επωφελής κίνηση. Στο πλαίσιο αυτό και οι εδώ εταιρείες ΕΘΝΙΚΗ και EUROBANK βρίσκονται αντιμέτωπες με την οικονομική συνθήκη που έχει διαμορφωθεί και καλούνται να διαχειριστούν μαζί με τις Τράπεζες τους και τις εκεί διοικήσεις τις σχετικές αποφάσεις.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ήδη ευαίσθητο περιβάλλον που επικρατούσε σε συνδυασμό με το μη προσδιορισμένο μέλλον και το πότε θα τελειώσει η “καραντίνα” της ελληνικής οικονομίας, αποτελούν τροχοπέδη σε οποιαδήποτε απόφαση. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι πολιτικές εξελίξεις θα επηρεάσουν μόνο ως προς την χρονοτριβή στην περίπτωση που προκύψουν δυσκολίες σχηματισμού κυβέρνησης. Όσον αφορά την άλλη περίπτωση πωλήσεων ασφαλιστικών λόγω δυσχερειών προσαρμογής στα νέα δεδομένα οι εξελίξεις θα πρέπει να τρέξουν πιο γρήγορα καθώς στην περίπτωση αυτή ο χρόνος δεν περιμένει

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου