Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014

Προσοχή στην ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων - Ειδήσεις - Οικονομία - in.gr

Προσοχή στην ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων - Ειδήσεις - Οικονομία - in.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι διαχειριστές των πολυκατοικιών, καθώς, όπως αναφέρουν στελέχη της κτηματαγοράς, η ασφάλιστη των κοινόχρηστων χώρων είναι μια υποχρέωση που συχνά αμελούν να εκπληρώσουν, με σημαντικές συνέπειες.
Όπως εξηγούν, πρόκειται για μια υποχρεωτική ασφάλιση που προβλέπεται στους περισσότερους κανονισμούς πολυκατοικιών και για την οποία θα πρέπει να μεριμνά ο διαχειριστής του κτηρίου, ο οποίος είναι υπόλογος και για αστικές ευθύνες στους κοινόχρηστους χώρους. Δεν είναι λίγες οι δικαστικές αποφάσεις που έχουν υποχρεώσει τον διαχειριστή της πολυκατοικίας να πληρώσει ένα πολύ μεγάλο πόσο ως αποζημίωση για ζημιές που προκλήθηκαν σε τρίτους.
Προσθέτον επίσης ότι ναι μεν η ασφάλιση κατοικίας μπορεί να εξασφαλίσει σημαντική βοήθεια στους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων σε περίπτωση ζημιάς ή τυχαίου γεγονότος, ωστόσο κανένα κτήριο δεν είναι εξασφαλισμένο αν δεν έχουν ασφαλιστεί οι κοινόχρηστοι χώροι του. Έτσι, θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπ' όψιν, όπως ακριβώς συμβαίνει για την ασφάλιση από σεισμό, αλλά και τις ασφάλειες των πολύτιμων αντικειμένωνΟυσιαστικά δηλαδή εξηγούν ότι η ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων πρέπει να συγκαταλέγεται στις βασικές ασφαλιστικές καλύψεις της κάθε κατοικίας.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι στους κοινόχρηστους χώρους μιας πολυκατοικίας περιλαμβάνονται η είσοδος, το κλιμακοστάσιο, οι διάδρομοι, το μηχανοστάσιο, οι εγκαταστάσεις (λέβητας, καυστήρας, σωληνώσεις κλπ) της κεντρικής θέρμανσης, ύδρευσης, αποχέτευσης, οι ανελκυστήρες, το δώμα, αλλά επίσης και όλοι οι εξωτερικοί τοίχοι, η στέγη/ταράτσα, οι καπνοδόχοι, και ο σκελετός της πολυκατοικίας. Βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το οικόπεδο κ,αθώς και τα θεμέλια, που αν και αποτελούν συνιδιοκτησία, εντούτοις δεν περιλαμβάνονται στα προς ασφάλιση κατά της πυρκαγιάς στοιχεία, αφού στερούνται τέτοιου κινδύνου.
Ασφάλιση περιουσίας
Σύμφωνα με τους παλαιότερους κανονισμούς πολυκατοικιών, η υποχρεωτική ασφάλιση που πρέπει να έχουν οι κοινόχρηστοι χώροι αφορά τον κίνδυνο της πυρκαγιάς, ενώ η πλειοψηφία των νέων κανονισμών αναφέρει και τον κίνδυνο του σεισμού. Όπως και για κάθε κατοικία, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα πρέπει να αφορά το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων κοινόχρηστων χώρων που θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα σε αξία κατασκευής για να αποφύγουμε το ενδεχόμενο η αποζημίωση που θα λάβουμε μετά από μια ζημιά να είναι χαμηλότερη σε αξία από το κόστος ανακατασκευής.
Οι κοινόχρηστοι χώροι κάθε οικοδομής αναφέρονται λεπτομερώς στη σύσταση της, ωστόσο επειδή η λεπτομερής καταγραφή των εν λόγω χώρων είναι σε πολλές περιπτώσεις πολύ δύσκολη οι εταιρείες θεωρούν ότι το εμβαδόν των κοινόχρηστων χώρων μιας πολυκατοικίας φτάνει κατά μέσο όρο το 20% με 25% του συνολικού εμβαδού της. Εκτός, όμως των καλύψεων πυρκαγιάς και σεισμού τα προγράμματα ασφάλισης κοινόχρηστων χώρων μπορούν να περιλαμβάνουν και άλλες καλύψεις αντίστοιχες με αυτές που εντοπίζουμε και σε προγράμματα ασφάλισης κατοικίας, όπως:
   - Φωτιά προερχόμενη από δάσος ή συστάδες δέντρων
   - Ζημιές από τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις, απεργίες και πολιτικές ταραχές
   - Ζημιές από πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι
   - Ζημιές από θραύση σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού κ.λ.π.
   - Ζημιές από πρόσκρουση οχήματος και πτώση αεροσκαφών
   - Ζημιές από πτώση δέντρων, στύλων κ.λ.π.
   - Ζημιές από βραχυκύκλωμα
   - Ζημιές από έκρηξη στον ίδιο το λέβητα
   - Ζημιές στον κεντρικό ηλιακό θερμοσίφωνα ή στην κεντρική δορυφορική κεραία, από καλυπτόμενους κινδύνους
   - Θραύση υαλοπινάκων κεντρικής εισόδου και κλιμακοστασίου
   - Αστική ευθύνη τρίτων από μετάδοση φωτιάς ή νερών
   - Κάλυψη εξόδων εκκαθάρισης εδάφους
   - Κάλυψη χαρτοσήμου αποζημίωσης
   - Κάλυψη σε αξία καινούργιου
Αστική ευθύνη
Η ασφάλιση αστικής ευθύνης κοινόχρηστων χώρων προς τρίτους καλύπτει τον διαχειριστή της πολυκατοικίας για υλικές ζημιές ή και σωματικές βλάβες που έχουν προκληθεί στους κοινόχρηστους χώρους του κτηρίου ή από την λειτουργία των εγκαταστάσεων των κοινόχρηστων χώρων. Τρίτοι στην ασφάλιση αυτή θεωρούνται τόσο οι επισκέπτες όσο και όλοι οι ένοικοι και ιδιοκτήτες διαμερισμάτων του κτηρίου εκτός του διαχειριστή και της οικογένειας του. 
Πρόκειται για μια πολύ σημαντική κάλυψη καθώς κατά καιρούς δικαστήρια έχουν εκδώσει αποφάσεις βάσει των οποίων ο διαχειριστής κλήθηκε να αποζημιώσει με αρκετές χιλιάδες ευρώ ζημιές που προκλήθηκαν σε τρίτους. Για παράδειγμα διαχειριστής πολυκατοικίας κλήθηκε να πληρώσει ένα πολύ μεγάλο ποσό ως αποζημίωση σε ένοικο ο οποίος του άσκησε αγωγή γιατί έσπασε το πόδι του γλιστρώντας σε διαφημιστικά έντυπα που βρίσκονταν στο πάτωμα της εισόδου. Το δικαστήριο έκρινε ότι έπρεπε να είχε φροντίσει να είναι ο χώρος της εισόδου καθαρός. Συνήθως, τα προγράμματα ασφάλισης αστικής ευθύνης κοινόχρηστων χώρων έχουν χωριστά κεφάλαια για κάθε περίπτωση ατυχήματος, δηλαδή σωματικές βλάβες κατ’ άτομο, σωματικές βλάβες ανά γεγονός, υλικές ζημίες ανά γεγονός και ένα ανώτατο όριο ευθύνης για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου.

Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014

Hellastat: Οι 200 μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα - οικονομικές ειδήσεις της ημέρας - Το Βήμα Online

Hellastat: Οι 200 μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα - οικονομικές ειδήσεις της ημέρας - Το Βήμα Online

TA ΠΑΡΑΠΟΝΑ Κ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Παράπονα και στους ασφαλιστές –διαμεσολαβητές θα κάνουν οι ασφαλισμένοι

Με ρυθμιστική πράξη που είναι σε διαβούλευση από την Τράπεζα της Ελλάδος , ρυθμιστική αρχή για την ιδιωτική ασφάλιση , πλέον οι ασφαλισμένοι θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν παράπονα (αιτιάσεις) και στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές , που μεσολαβούν για την πώληση ασφαλιστικού προϊόντος.
3437777884854Ειδικότερα η Τράπεζα της Ελλάδος θέτει σε διαβούλευση σχέδιο Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής για τη διαχείριση αιτιάσεων των ασφαλισμένων-καταναλωτών από επιχειρήσεις ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.
Η Πράξη αυτή ενσωματώνει τις συναφείς Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA), που εκδόθηκαν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, βάσει του Κανονισμού 1094/2010του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 331, 15-12-2010).
Θέµα: ∆ιαχείριση αιτιάσεων από ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει,
β) τον Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α 128) «Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης, Σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών», και ιδίως το άρθρο 1 αυτού,
γ) τον Ν.3229/2004 (ΦΕΚ Α 38) «Εποπτεία και έλεγχος ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
δ) τον Ν.4261/2014 (ΦΕΚ Α 107) «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων (ενσωµάτωση Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις», και ιδίως τα άρθρα 3 και 170 παρ. 1 αυτού,
ε) το ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ Α 10) «Περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως», όπως ισχύει,
στ) τον Κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου υπ’ αριθµ. 1094/2010 για τη Σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (ΕΕ L 331 της 15.12.2010), και ιδίως το άρθρο 16 αυτού,
ζ) τις υπ’ αριθµ. EIOPA-BoS-13/164 EL/27.11.2013 «Κατευθυντήριες Γραµµές για την Εξέταση Αιτιάσεων από Ασφαλιστικούς ∆ιαµεσολαβητές» της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (ΕΙΟΡΑ),
η) το από ….. εισηγητικό σηµείωµα της ∆ιεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, και
θ) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ τα εξής:
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ
Άρθρο 1
Ορισµοί 2
1. Ως «ασφαλιστικός διαµεσολαβητής», νοείται το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που παρέχει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 3 και παρ. 7 του π.δ. 190/2006.
2. Ως «αιτίαση», νοείται η δήλωση δυσαρέσκειας που απευθύνεται σε ασφαλιστικό διαµεσολαβητή από πρόσωπο που γίνεται αποδέκτης των υπηρεσιών του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 3 και 7 του π.δ. 190/2006. Η έννοια των αιτιάσεων δεν περιλαµβάνει τις αναγγελίες απαιτήσεων ή αιτήσεις αποζηµίωσης ούτε τα απλά αιτήµατα που σχετίζονται µε την εκτέλεση του ασφαλιστηρίου συµβολαίου και την παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων.
3. Ως «αιτιώµενος», νοείται το πρόσωπο που εκλαµβάνεται ως έχον τις προϋποθέσεις να εγείρει αιτίαση προς εξέταση από ασφαλιστικό διαµεσολαβητή και το οποίο έχει ήδη υποβάλει αιτίαση, όπως είναι ο αντισυµβαλλόµενος, ο ασφαλισµένος, ο δικαιούχος αποζηµίωσης ή/και ο ζηµιωθείς τρίτος.
4. Ως «όργανο διοίκησης», νοείται το αποφασιστικό και εκτελεστικό, µε εξουσία εκπροσώπησης, συλλογικό ή ατοµικό όργανο του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή, το επιφορτισµένο µε την εν γένει διοίκησή του, όπως προβλέπεται από την εκάστοτε νοµοθεσία περί Εµπορικών Εταιρειών αναλόγως της νοµικής µορφής του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή. Στις ατοµικές επιχειρήσεις, τον ρόλο του οργάνου διοίκησης έχει ο ίδιος ο διαµεσολαβητής.
5. Ως «πιστωτικό ίδρυµα», νοείται το αναφερόµενο στο άρθρο 3 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ Α 107).
Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρµογής
1. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρµόζονται:
α. σε ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές που ασκούν τη δραστηριότητα του άρθρου 2 παρ. 3 και 7 του π.δ. 190/2006, για το σύνολο των εργασιών τους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Για τις εργασίες στο εξωτερικό, και κατόπιν γραπτού αιτήµατος των ασφαλιστικών διαµεσολαβητών, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να χορηγεί εξαίρεση από την εφαρµογή µέρους ή όλων των διατάξεων της παρούσας εφόσον πεισθεί ότι για τις εργασίες αυτές οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές υπόκεινται σε πλαίσιο ισοδύναµο µε τις διατάξεις της παρούσας,
β. σε ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές µε έδρα σε κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκλειστικά για τις εργασίες τους στην Ελλάδα, και
γ. στα εν Ελλάδι υποκαταστήµατα ασφαλιστικών διαµεσολαβητών µε έδρα εκτός ΕΕ.
2. Η παρούσα δεν εφαρµόζεται όταν:
α. ένας ασφαλιστικός διαµεσολαβητής παραλαµβάνει αιτίαση σχετικά µε δραστηριότητες άλλες από εκείνες που ρυθµίζονται κανονιστικά από τις «αρµόδιες αρχές» σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 2 του Kανονισµού υπ’ αριθµ. 1094/2010 της EIOPA, ή
β. ένας ασφαλιστικός διαµεσολαβητής εξετάζει αιτίαση για λογαριασµό άλλου χρηµατοοικονοµικού ιδρύµατος βάσει των νοµικών διατάξεων που ισχύουν για το εν λόγω ίδρυµα.
Εντούτοις, ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής οφείλει να ανταποκρίνεται, όπου είναι δυνατόν, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους δεν είναι το αρµόδιο πρόσωπο στο οποίο πρέπει να απευθυνθεί η αιτίαση.
3. Στην περίπτωση του συνδεδεµένου ασφαλιστικού διαµεσολαβητή, όπου ένα χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα έχει αναλάβει την ευθύνη έναντι του αιτιώµενου για τις ενέργειες του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή κατά του οποίου στρέφεται η αιτίαση, ο εν λόγω ασφαλιστικός διαµεσολαβητής δεν εξετάζει ο ίδιος την αιτίαση, ακόµη και αν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας κατ’ άρθρο 1α. Εντούτοις, οφείλει να ενηµερώνει τον αιτιώµενο και να παραπέµπει την αιτίαση στο αρµόδιο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, εφόσον είναι δυνατός ο προσδιορισµός του. Από την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου εξαιρούνται τα πιστωτικά ιδρύµατα.
Άρθρο 3
Οργανωτικές υποχρεώσεις των ασφαλιστικών διαµεσολαβητών
1. Οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές εντάσσουν στον εγκεκριµένο από το όργανο διοίκησης εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας και εφαρµόζουν «Πολιτική ∆ιαχείρισης Αιτιάσεων», η οποία διατυπώνεται εγγράφως στο πλαίσιο της ευρύτερης εµπορικής πολιτικής της επιχείρησης και γνωστοποιείται σε όλο το αρµόδιο προσωπικό. Το όργανο διοίκησης είναι υπεύθυνο για την αποτελεσµατική εφαρµογή και την συµµόρφωση της επιχείρησης µε την πολιτική του προηγούµενου εδαφίου.
2. Οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές διαθέτουν λειτουργία διαχείρισης αιτιάσεων, η οποία επιτρέπει τη δίκαιη διερεύνησή τους. Ο επικεφαλής της εν λόγω λειτουργίας διαθέτει όλα τα µέσα και όλες τις εξουσίες να επικοινωνεί µε τα κατάλληλα κάθε φορά πρόσωπα ή οργανωτικές µονάδες της επιχείρησης για την άντληση κάθε πληροφορίας και κάθε αποδεικτικού στοιχείου που είναι αναγκαία για την ουσιαστική και αντικειµενική διερεύνηση της αιτίασης.
3. Οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές διασφαλίζουν ότι οι αιτιάσεις αντιµετωπίζονται µε γνώµονα την καλή πίστη, µέσω της συγκέντρωσης και επεξεργασίας κάθε συναφούς στοιχείου και πληροφορίας, και -µε την εξαίρεση των ασφαλιστικών διαµεσολαβητών που είναι ατοµικές επιχειρήσεις- τυχόν αναφυόµενες συγκρούσεις συµφερόντων εντοπίζονται και καταπολεµώνται αποτελεσµατικά.
4. Οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές τηρούν αρχείο όπου αυθηµερόν καταχωρίζουν τις υποβαλλόµενες αιτιάσεις και τηρούν πλήρη σειρά των εγγράφων που αφορούν στο χειρισµό κάθε αιτίασης ξεχωριστά .
Ελάχιστο περιεχόµενο του αντίστοιχου αρχείου είναι τα ακόλουθα:
α. η ηµεροµηνία υποβολής της αιτίασης από τον αιτιώµενο και η ηµεροµηνία που έκλεισε ο σχετικός φάκελος,
β. τα προσωπικά στοιχεία του αιτιώµενου,
γ. κωδικοποιηµένη περιγραφή της συγκεκριµένης αιτίασης,
δ. ο κλάδος ασφάλισης στον οποίο αφορά η αιτίαση, και
ε. η έκβαση της αιτίασης.
5. Οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές, κατ’ ελάχιστον, προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες:
α. παραδίδουν στον αιτιώµενο:
α.1. απόδειξη για την παραλαβή της υποβληθείσας αιτίασης , η οποία θα περιλαµβάνει περιγραφή της ακολουθητέας διαδικασίας, τα στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που θα χειριστεί την αιτίαση, το είδος των πληροφοριών που χρειάζονται να τους παράσχει ο αιτιώµενος, καθώς και τα στοιχεία β, γ και δ της παρούσας παραγράφου, και
α.2. αντίγραφα του σχηµατιζόµενου φακέλου, διαφορετικά εγγράφως και αιτιολογηµένα θα εξηγούνται στον αιτιώµενο οι λόγοι άρνησης,
β. τηρούν συγκεκριµένη προθεσµία, που πάντως δεν µπορεί να υπερβαίνει τις πενήντα (50) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής της αιτίασης, εντός της οποίας πρέπει να ολοκληρωθεί η εξέταση της αιτίασης και να αποσταλεί απάντηση στον αιτιώµενο, ώστε να µην βλάπτονται από την τυχόν καθυστέρηση τα έννοµα συµφέροντα του αιτιώµενου. Τυχόν υπέρβαση της προθεσµίας αυτής αιτιολογείται εγγράφως προς τον αιτιώµενο και προσδιορίζεται ο νέος χρόνος ολοκλήρωσης της επεξεργασίας της αιτίασης,
γ. ενηµερώνουν τον αιτιώµενο ότι η ενεργοποίηση του µηχανισµού αιτιάσεων δεν διακόπτει την παραγραφή των εννόµων αξιώσεών του,
δ. ενηµερώνουν τον αιτιώµενο ενδεικτικά για τις αρχές στις οποίες µπορεί να αποταθεί κάνοντας µνεία τυχόν νόµιµων προθεσµιών,
ε. ενηµερώνουν τον αιτιώµενο για την πορεία της εξέτασης της αιτίασης,
στ. αποστέλλουν έγγραφη και αιτιολογηµένη απάντηση στον αιτιώµενο εντός της προθεσµίας της περίπτωσης β της παρούσας παραγράφου. Εάν δεν ικανοποιείται πλήρως το αίτηµα του αιτιώµενου, ρητώς αναφέρεται ότι ο αιτιώµενος έχει το δικαίωµα να εµµείνει στην αιτίασή του καθώς και αναφέρονται ενδεικτικά οι αρχές της περίπτωσης δ της παρούσας παραγράφου,
ζ. γνωστοποιούν προς το καταναλωτικό κοινό την ακολουθητέα διαδικασία και τα στοιχεία επικοινωνίας του αρµόδιου για τις αιτιάσεις προσώπου, καθώς και των στοιχείων β, γ και δ της παρούσας παραγράφου, ενδεικτικά µε έγγραφα προσυµβατικής ενηµέρωσης ή µε καταχώρηση σε εµφανές σηµείο του δικτυακού τόπου του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή.
6. Κάθε έξι µήνες, και εκτάκτως όποτε ο ίδιος κρίνει αναγκαίο, ο επικεφαλής της εξέτασης αιτιάσεων συντάσσει αναφορά προς το όργανο διοίκησης του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή, όπου καταγράφει τις τυχόν αδυναµίες και ελλείψεις των εσωτερικών διαδικασιών που ενέχουν νοµικούς και λειτουργικούς κινδύνους για τον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή και αναδείχθηκαν από τον χειρισµό των αιτιάσεων και την ανάλυση των σχετικών δεδοµένων. Ελάχιστο περιεχόµενο της αναφοράς αποτελούν:
α. τα συνήθη αίτια που προκαλούν την υποβολή αιτιάσεων,
β. η σύνδεση των αιτίων κάθε είδους αιτιάσεων µε τις ακολουθούµενες από την επιχείρηση διαδικασίες, ακόµα και αν δεν κατονοµάζονται ευθέως στη αιτίαση, και
γ. τα τυχόν προτεινόµενα µέτρα για την εξάλειψη των αιτίων αυτών.
7. Οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές παρέχουν κάθε είδους πληροφορία ή έγγραφη ενηµέρωση στην Τράπεζα της Ελλάδος για µέρος ή το σύνολο των παραληφθεισών αιτιάσεων.
Άρθρο 4
1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δηµοσίευσή της.
2. Η παρούσα Πράξη να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
Στο πλαίσιο της παρούσας διαβούλευσης, κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει τις απόψεις του στην ηλεκτρονική διεύθυνση dep.insurancesupervision@bankofgreece.gr μέχρι τις 10 Ιουλίου 2014

Κυριακή, 22 Ιουνίου 2014

O ΠΥΡΕΤΟΣ....Κ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ

Τoυ Πάνου Ν. Ρούσση
Το φετινό χειμώνα επισκέφτηκα αναγκαστικά ένα γριπωμένο πελάτη μου στο σπίτι του. Όλοι στο γραφείο, και ιδιαίτερα η γυναίκα μου, επέμεναν να μην πάω, γιατί θα κολλούσα γρίπη.
Εγώ, όντας αγύριστο κεφάλι, είπα «όχι, θα πάω να εξυπηρετήσω τον πελάτη μου». Και πήγα… και φυσικά κόλλησα γρίπη. Κόλλησα αυτόν τον καινούργιο ιό της γρίπης που μπαίνει και φωλιάζει βαθιά στα σωθικά σου και σε εξουθενώνει, ενώ συγχρόνως οι μεγάλες μεταπτώσεις στον πυρετό που προκαλεί, σου προκαλούν αλγεινές συσπάσεις στο άδειο στομάχι.
Όσο λοιπόν η ασθένεια αυτή εξελισσόταν, πρόσεξα ότι, ενώ κάθε πρωί είχα σχετικά χαμηλότερους βαθμούς θερμοκρασίας, μόλις βράδιαζε, ο πυρετός ανέβαινε απότομα και έφθανε μέχρι και 39,8°C. Απορημένος, ρώτησα το γιατρό που με παρακολουθούσε πώς και γιατί συμβαίνει αυτό. Μου απάντησε, και τον πίστεψα απόλυτα, πως ο οργανισμός του ανθρώπου δίνει την καθημερινή και συνεχή μάχη του απέναντι στις σωματικές και ψυχικές κοπώσεις, από τη στιγμή που θα ξυπνήσει ξεκούραστος το πρωί μέχρι και την ώρα που θα κοιμηθεί το βράδυ, χωρίς να μιλάμε για τις ώρες του βραδινού ύπνου, γιατί σ” αυτές η αντίσταση του οργανισμού είναι εξαιρετικά μειωμένη.
Όσο λοιπόν περνούν οι ώρες της ημέρας, τόσο μειώνεται η αντίσταση του οργανισμού, για να φθάσουμε σ’ ένα οριακό σημείο που είναι γύρω στις 8.00 το βράδυ, και που πέρα απ’ αυτό η πτώση της άμυνάς του είναι απότομη. Σ’ αυτό λοιπόν το σημείο όλοι οι κίνδυνοι για τον οργανισμό που ελλόχευαν τόσες ώρες (όπως κόπωση, ψυχικές καταστάσεις, πόνοι, μικρόβια, ιοί), εφορμούν ακάθεκτοι και πλημμυρίζουν τα σωθικά μας, με όλες τις παρεπόμενες συνέπειες. Αν τώρα κάποιος δεν πιστεύει αυτή την ιατρική εκδοχή, ας θυμηθεί πως όλοι οι ξαφνικοί πόνοι εμφανίζονται μόλις νυχτώσει, πως ένας οξύς πονόδοντος θα εμφανιστεί πάντα το βράδυ και ιδιαίτερα το σαββατόβραδο, τότε δηλαδή που ιδιαίτερα ο οργανισμός μας λασκάρει περισσότερο, πως οι περισσότεροι θάνατοι συμβαίνουν με το σβήσιμο της ημέρας ή κατά τη διάρκεια της νύχτας. Βλέπετε, ο άνθρωπος από τη στιγμή που εμφανίστηκε στη Γη, συνήθισε με τη δύση του ήλιου να μειώνει πάντα την ενεργητικότητά του.
Ας δούμε όμως αυτό το περίεργο, αλλά όχι αφύσικο φαινόμενο, από μια άλλη, μη ιατρική πλευρά: από την ασφαλιστική πλευρά. Τι συμβαίνει στον οργανισμό του ασφαλιστή όταν βραδιάζει; Εδώ λοιπόν συμβαίνουν εκπληκτικά πράγματα, πράγματα ανεξήγητα. Πράγματα που αντιβαίνουν σε κάθε λογική, σε κάθε ιατρικό δεδομένο, σε κάθε σωματική και ψυχική δυναμική.
Ο επαγγελματίας ασφαλιστής, όσο η ημέρα χάνεται, αντί η σωματική κόπωση να τον καταβάλλει, αρχίζει να αντλεί δυνάμεις… από τη νύχτα που έρχεται. Στα 25 χρόνια περίπου που είμαι ασφαλιστής, η στατιστική μου μου λέει ότι το 75-80% από τα πιο αξιόλογα συμβόλαιά μου ασφαλειών Ζωής έχουν κλειστεί μετά τις 8.00 το βράδυ, και μάλιστα στο σπίτι του υποψήφιου πελάτη.
Με αυτή πλέον τη δεδομένη εμπειρία, έχω καθιερώσει τα ασφαλιστικά μου ραντεβού να γίνονται στο σπίτι του υποψήφιου πελάτη και πάντα μετά τις 8.00 το βράδυ, ζητώντας να παρευρίσκεται και η σύζυγός του, που είναι συνήθως και ο καλύτερός μου σύμμαχος.
Είναι περίεργο πώς ένας μέχρι εκείνη τη στιγμή δύστροπος και πολυάσχολος υποψήφιος μεταμορφώνεται σε έναν ευχάριστο και καλόβολο οικοδεσπότη, έτοιμο να ακούσει και φυσικά να κλείσει το προτεινόμενο πρόγραμμα. Συνήθως φτάνοντας στο ραντεβού μου, με περιμένει μια αρχική ευχάριστη έκπληξη. Φαίνεται καθαρά ότι η επίσκεψή μου ήταν αναμενόμενη και καλοδεχούμενη, αφού πάνω στο τραπεζάκι του σαλονιού υπάρχουν έτοιμα μπολ με ξηρούς καρπούς και ποτήρια, ενώ πολύ κοντά υπάρχει εμφανώς τοποθετημένος ένας δίσκος με διάφορα ποτά. Όλα δείχνουν ότι είχε υπολογιστεί πως η αναμενόμενη συζήτηση θα είναι ενδιαφέρουσα και ότι έπρεπε να «βραχεί» λιγάκι. Ο υποψήφιος συνήθως έχει προλάβει να τσιμπήσει κάτι, έχει καθίσει στην πολυθρόνα του κι έχει ηρεμήσει. Είναι στο γήπεδό του.
Όμως τι συμβαίνει με τον ασφαλιστή; Ο επαγγελματίας ασφαλιστής έχει αρχίσει να εργάζεται τουλάχιστον από τις 9.00 το πρωί. Ίσως δεν έχει πάει στο σπίτι του το μεσημέρι, ίσως έχει φάει ένα πλαστικό χάμπουργκερ ή το πολύ ένα σάντουιτς για να ξεγελάσει την πείνα του. Όλο αυτό το διάστημα ώς τις 8.00 το βράδυ το έχει αναλώσει με το να πάει σε πελάτες του που έχουν καταστήματα ή επιχειρήσεις, να πάρει δικαιολογητικά, να δώσει επιταγές αποζημιώσεων, να κάνει κάποια επείγουσα είσπραξη προκειμένου να σώσει κάποιο συμβόλαιο την τελευταία στιγμή, να κλείσει κάποια επαγγελματική ασφάλιση πυρός ή αυτοκινήτου και τελικά να περάσει και από το υποκατάστημά του να πάρει την αλληλογραφία του, να καταθέσει τα παραστατικά και τις εισπράξεις της ημέρας και να συνεννοηθεί με το διευθυντή του για τα προβλήματα που έχουν προκύψει.
Φτάνοντας το βράδυ, είναι πια ένας κουρασμένος άνθρωπος που κανονικά πρέπει να πάει σπίτι του, να φάει ένα ζεστό φαγητό και να ξεκουραστεί, για να μπορέσει την επόμενη ημέρα να εργαστεί το ίδιο εξαντλητικά. Αντί όμως γι’ αυτό, τι κάνει;
Ανασυντάσσεται με μια δύναμη που ξαφνιάζει και είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει υπομονετικά τον πιο δύστροπο, τον πιο απαιτητικό συνομιλητή. Με το μυαλό νηφάλιο και όλες του τις αισθήσεις τεντωμένες στο έπακρο, δεν πρέπει να κάνει λάθος, δεν πρέπει να κομπιάσει, δεν μπορεί να πει «αυτό δεν το ξέρω» ή «αυτό δεν το θυμάμαι».
Ασχέτως αν, όσο περνάει η ώρα, η φυσιολογική κόπωση εισβάλλει σε κύματα θεόρατα στον οργανισμό του, αυτός πρέπει να είναι νηφάλιος και ήρεμος, να είναι έτοιμος να ακούσει και να συμβουλεύσει το συνομιλητή του και να τον οδηγήσει κατάλληλα στο λαβύρινθο ενός ασφαλιστικού προγράμματος, προσβλέποντας και μόνο σ’ ένα τελικό αποτέλεσμα που είναι η σύναψη ενός συμβολαίου κατάλληλου για το συγκεκριμένο υποψήφιο, όσο κι αν του κοστίσει αυτό, όση ώρα κι αν καταναλώσει.
Μα ποιος λοιπόν είναι αυτός ο επαγγελματίας ασφαλιστής; Τι δυνάμεις, τι γνώσεις, τι ψυχικό σθένος, τι υπομονή πρέπει να έχει αυτός ο ειδικός άνθρωπος;
Αν με ρωτούσατε με τι θα μπορούσα να προσομοιάσω τον επαγγελματία ασφαλιστή, θα σας απαντούσα ανεπιφύλακτα πως είναι ένας μοναχικός οδοιπόρος που τριγυρνάει μέρα-νύχτα στην παγωμένη και αφιλόξενη κοινωνική στέπα, προσφέροντας στο συνάνθρωπό του σιγουριά για το μέλλον και κάλυψη σ’ αυτόν και στην οικογένειά του από τις πιθανές ή αναπόφευκτες αντιξοότητες που θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια της κοινωνικής του ζωής.

Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014

ΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Με το σημείωμα σας απευθύνω συγκεκριμένη πρόταση προώθησης του προϊόντος μας. Το προϊόν μας, Προνόμιο με κάρτα είναι μία κάρτα που φιλοδοξεί να είναι το σύγχρονο gadget για κάθε καταναλωτή. Η κάρτα προσφέρει πλήρη πρωτοβάθμια περίθαλψη με σημαντικές ΔΩΡΕΑΝ παροχές : 12ετήσια check up, ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ιατρικές επισκέψεις και εκπτώσεις 40%-70 % στις μεγαλύτερες ιατρικές μονάδες. Παράλληλα όμως καλύπτει και όποια άλλη ανάγκη σε 20 κατηγορίες, όπως Αυτ/το, Ένδυση, Διατροφή, Ψυχαγωγία,Τουρισμος,Ομορφια,Δωρα, κ.λ.π. Η κάρτα προωθείται μέσα από δίκτυα πωλήσεων μ' ένα σοβαρό ποσοστό προμήθειας, το οποίο ποικίλλει ανάλογα με τις πωλήσεις. 35%-50% Σας προτείνω λοιπόν τη συνεργασία μας στην προώθησή της, συζητώντας τις λεπτομέρειες σε κατ' ιδίαν συνάντησή μας. ευχαριστω
. Βασιλης Μουντακης
2130777577
6944914133
www.mekarta.gr


ΔΕΙΤΕ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΑ LINK

http://youtu.be/OrqFF2UQCDA


http://youtu.be/VTMXLnvSjQs
Δεν αξίζει να έχουμε εξασφαλίσει τουλάχιστον τα βασικά για την Πρωτοβάθμια Περίθαλψη μας;
Η “Προνόμιο με κάρτα” υποστηρίζει την “ΥΓΕΙΑ” σας, προσφέροντας εντελώς ΔΩΡΕΑΝ παροχές και προνόμια:

• ΔΩΡΕΑΝ 12 check-up ετησιως
• ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστες επισκέψεις
• ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεις στο ιατρείο μεταβολισμού-διαβητολογικό & παχυσαρκίας
• ΔΩΡΕΑΝ οδοντιατρικές υπηρεσίες
• ΔΩΡΕΑΝ αιμοληψία κατ' οίκον
• ΔΩΡΕΑΝ μεταφορά με ασθενοφόρο
• ΔΩΡΕΑΝ φυσικοθεραπείες
• ΔΩΡΕΑΝ ακτινογραφία θώρακος
• ΔΩΡΕΑΝ Ηλεκτροκαρδιογράφημα
• ΔΩΡΕΑΝ υπερηχογράφημα άνω & κάτω κοιλίας
• ΔΩΡΕΑΝ χρήση 24ωρου συντονιστικού κέντρου για παροχή ιατρικών συμβουλών
• ΔΩΡΕΑΝ δερματολογικές εξετάσεις
• ΔΩΡΕΑΝ υπέρηχος θυρεοειδούς
......επιλπεον διαθεσιμοι 1650 γιατροι  σε 53 ειδικοτητες μεσω του doctoranytime.

Σημερα 30.000 μελη,460  πιστοποιημενοι συνεργατες μιλουν για τα μοναδικα ΠΡΟΝΟΜΙΑ της καρτας.


http://youtu.be/q2vm2SqvmwE

Ο ΕΟΠΥΥ... παλι χωρις γιατρους??

Χωρίς γιατρούς εκατομμύρια ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ !

Η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ ενημερώνει ότι οι συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ με τους συμβεβλημένους ιατρούς λήγουν τέλος Ιουνίου! Παρά τις πολλαπλές προσπάθειες της Ένωσης για υπογραφή νέας σύμβασης αυτό ΔΕΝ έχει γίνει ακόμη εφικτό με αποτέλεσμα εκατομμύρια ασφαλισμένοι να κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς ιατρική περίθαλψη!
4437Παρά τη μία και μοναδική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης με την ΕΝΙ – ΕΟΠΥΥ, ο διάλογος σταμάτησε με ευθύνη της Επιτροπής. Η ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ είχε καταθέσει στην Επιτροπή τις προτάσεις της με σκοπό να γίνει από κοινού η επεξεργασία ενός επίσημου προσχέδιου της νέας σύμβασης. Δυστυχώς όμως, η Επιτροπή, λίγο πριν την οριστική λήξη των συμβάσεων, δεν έχει προβεί σε καμία απολύτως ενέργεια όσον αφορά στις νέες συμβάσεις.
Η ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ δεν κατανοεί την αδιάφορη στάση του Οργανισμού αλλά και της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης που τελεί υπό την εποπτεία του και δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τις συνέπειες που θα έχει η στάση αυτή στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ με την λήξη των συμβάσεων την 30η Ιουνίου 2014.
Ευχόμενοι καλή επιτυχία στη νέα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ζητούμε ΑΜΕΣΗ συνάντηση με σκοπό την εξεύρεση λύσης και υπογραφής των νέων συμβάσεων αλλά και συζήτησης για όλα τα προβλήματα που απασχολούν τους συμβεβλημένους ιατρούς όπως το rebate – clawback και την αποπληρωμή των οφειλών του οργανισμού που χρονολογούνται απο 1/1/2012.
Η ΕΝΙ ΕΟΠΥΥ θα επιδιώξει να συναντηθεί όσο το δυνατόν συντομότερα με τον νέο Υπουργό Υγείας δηλώνοντας του ότι η υπομονή των ιατρών που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια περίθαλψη της χώρας έχει πλέον εξαντληθεί.

Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014

ΣΑΜΑΡΑΣ...ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ...ΑΡΤ

Ο Σαμαράς σφίγγει το χέρι του Καρατζαφέρη

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(2 ψήφοι)
Ούτε στον κόπο να προκηρύξει διαγωνιστική διαδικασία για την αδειοδότηση του καναλιού του Γιώργου Καρατζαφέρη, δεν μπήκε ο θεματοφύλακας της νομιμότητας, το άτεγκτο ΕΣΡ. Το ΑΡΤ (λέγε με και παλιό Τηλεάστυ) δικαιούται πλέον επίσημα να εκπέμπει πανελλαδικά. Οι εθνικοί καναλάρχες απέκτησαν αδερφάκι, και μάλιστα με τις ευλογίες του Αντώνη Σαμαρά.
Γράφει: 
Την αρχή την έκανε το ΕΣΡ με την απόφασή του πριν από ένα χρόνο περίπου, να δώσει δικαίωμα στο κανάλι του Καρατζαφέρη να εκπέμπει ψηφιακά από το κέντρο εκπομπής του Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, μετατρέποντας το άτυπα, από τοπικό κανάλι σε εθνικής εμβέλειας.

Η συνέχεια δόθηκε την περασμένη εβδομάδα, όταν το ΕΣΡ και με απόφαση (αρ. πρωτ. 266/2014) του, τροποποίησε την απόφαση του 1993 που αναγνώριζε το ΑΡΤ σαν περιφερειακό κανάλι και ανακοίνωσε πως διαγράφεται από τον πίνακα των καναλιών περιφερειακής εμβέλειας. Για να καταχωρηθεί σε αυτόν με τα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας.

Έτσι, μόλις λίγες εβδομάδες μετά τις ευρωεκλογές και την επανεμφάνιση του ΛΑΟΣ, ο Καρατζαφέρης απέκτησε ένα βήμα μέσα σε κάθε σπίτι, σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε χωριό. Και μάλιστα, πλέον μπορεί να υπερηφανεύεται πως στην αξία του καναλιού που κρατά στα χέρια του, προστέθηκε... ακόμα ένα μηδενικό. Και όλα αυτά, χωρίς καν να ιδρώσει.

Όπως χωρίς να ιδρώσει έχει δει όλα τα εκλεκτά του τέκνα να προσχωρούν στη Νέα Δημοκρατία, καταφέρνοντας να "στήσει" την μεγάλη επιστροφή να μοιάζει ως προσωπική δικαίωση.

Από τον Μάκη Βορίδη και τον Άδωνι Γεωργιάδη, πρώην και νυν "φωνές" της Νέας Δημοκρατίας στο εθνικό κοινοβούλιο, μέχρι τον Ανατολάκη, που διορίστηκε στο υπουργείο Παιδείας, και τον Γιάννη Δαραβίγκα, που παραλίγο να αναλάμβανε τον ΟΚΑΝΑ, τα "παιδιά" του ΛΑΟΣ αποκαθίστανται ένα προς ένα. Μέχρι να επέλθει και η δικαίωση του πολιτικού τους ηγέτη.

Το δωράκι αυτό που επιφύλασσε ο Αντώνης Σαμαράς στον Γιώργο Καρατζαφέρη, δεν ήταν παρά ένα τελειωτικό άγγιγμα στο ευαίσθητο σημείο του προέδρου του ΛΑΟΣ.

Η διεύρυνση της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή της ΠΟΛΑΝ του Σαμαρά με όσους δεν ντρέπονται να βρίσκονται στο κόμμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει, παίρνει σάρκα και οστά με τα υλικά του ΛΑΟΣ.

Το μόνο που μένει είναι να εμφανιστεί ο πρωθυπουργός χέρι-χέρι με τον Καρατζαφέρη on camera, και να ανακοινώσει πως «ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης, ήταν πάντα στρατιώτης αυτής της παράταξης και κεφάλαιο για τον τόπο».

Προσεχώς.

Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2014

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ,ΖΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Το ανθρώπινο δυναμικό για την mpdclub A.E. αποτελεί τη βάση των ενεργειών της. Θέλοντας να διασφαλίσει την ποιότητα των υπηρεσιών της προς τους πελάτες και να παρουσιάσει τα καινοτόμα νέα προϊόντα της, η mpdclub A.E. προχωρά στη σύναψη συνεργασιών με ανθρώπους, που ενδιαφέρονται να προωθήσουν την Προνόμιο με κάρτα σε όλη την Ελλάδα.

Προσφέρει : Προμήθεια 35% και πλέον, Εκπαίδευση στις νέες τεχνικές πωλήσεων, Επιστημονική κατάρτιση των στελεχών της, Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης ομάδας.

Απαιτούνται : Ευχάριστος και επικοινωνιακός χαρακτήρας,

Δυναμική προσωπικότητα με οργανωτικές ικανότητες,

Ικανότητα επιτυχίας ποιοτικών & ποσοτικών στόχων.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.mekarta.gr.

Αποστολή βιογραφικών στο info@mekarta.gr.

Τηλεφωνική επικοινωνία : 213 025 0067.

ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΡΑ .....Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Η ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΟ  ...ΟΜΟΡΦΑΙΝΕΙ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ


Κ ΑΦΗΝΕΙ ΤΟΝ ΑΝΤΡΑ  ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΙ ΤΟ ΜΟΥΝΤΙΑΛ....
ΘΑ ΡΘΟΥΝ Κ ΑΛΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ!ΜΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ!!
Τί είναι;

Η μεσοθεραπεία προσώπου είναι η έγχυση ουσιών μέσα ή κάτω από το δέρμα. Οι εγχύσεις αυτές είναι πολλαπλές και μπορεί να αφορούν μικρές ή μεγάλες περιοχές.

Πως εφαρμόζεται;

Η εφαρμογή της μεσοθεραπείας γίνεται στον ενδιάμεσο ιστό ανάμεσα στην επιδερμίδα και το υποδόριο. Εφαρμόζεται ανώδυνα είτε ενέσιμα είτε με την χρήση ειδικών rollers.

Τι πετυχαίνουμε;

Με την εφαρμογή της μεσοθεραπείας πετυχαίνουμε την έγχυση μειγμάτων από βιταμίνες, αμινοξέα, πρωτεΐνες, ολιγοπότιδα, φυτικά βλαστοκύτταρα καθώς και διάφορα αλλά συστατικά με βάση τις προσωπικές ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.

Γιατί να επιλέξω τη συγκεκριμένη μέθοδο;

Η μεσοθεραπεία αποτελεί τον πιο γρήγορο, άμεσο και οικονομικό τρόπο προκειμένου να επιτύχουμε σύσφιξη, ενυδάτωση και παράλληλα να χαρίσουμε λάμψη και ελαστικότητα στην επιδερμίδα του προσώπου μας.

Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2014

http://mountakis.mpdclub.gr/#profile

http://mountakis.mpdclub.gr/#profile

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Κ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ'' ΠΡΟΝΟΜΙΟ''

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ...ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ!


Σε μια εποχή που το εισόδημά μας συνεχώς μειώνεται και το αίσθημα της ανασφάλειας είναι  πλέον κομμάτι της καθημερινότητάς μας, η ανάγκη για την εξασφάλιση του ύψιστου αγαθού της ΥΓΕΙΑΣ μας, γίνεται όλο και πιο επιτακτική. Το “περιβάλλον” της κοινωνικής ασφάλισης αντί να διευκολύνει, δημιουργεί όλο και περισσότερα προβλήματα και εμπόδια.

Γιατί σήμερα να έχουμε να αντιμετωπίσουμε:
 • Μεγάλες λίστες αναμονής για ραντεβού;
 • Yπολειτουργία μικροβιολογικών εργαστηρίων;
 • Άνιση κατανομή των γιατρών στα νοσοκομειακά ιδρύματα;
 • Αδυναμία άμεσης εξυπηρέτησης;
 • Αδυναμία επιλογής ιδρύματος σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού;
 • Μεγάλα κόστη επίσκεψης και πολλά άλλα…

Δεν αξίζει να έχουμε εξασφαλίσει τουλάχιστον τα βασικά για την Πρωτοβάθμια Περίθαλψη μας;
Η “Προνόμιο με κάρτα” υποστηρίζει την “ΥΓΕΙΑ” σας, προσφέροντας εντελώς ΔΩΡΕΑΝ παροχές και προνόμια:

• ΔΩΡΕΑΝ 12 check-up ετησιως
• ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστες επισκέψεις
• ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεις στο ιατρείο μεταβολισμού-διαβητολογικό & παχυσαρκίας
• ΔΩΡΕΑΝ οδοντιατρικές υπηρεσίες
• ΔΩΡΕΑΝ αιμοληψία κατ' οίκον
• ΔΩΡΕΑΝ μεταφορά με ασθενοφόρο
• ΔΩΡΕΑΝ φυσικοθεραπείες
• ΔΩΡΕΑΝ ακτινογραφία θώρακος
• ΔΩΡΕΑΝ Ηλεκτροκαρδιογράφημα
• ΔΩΡΕΑΝ υπερηχογράφημα άνω & κάτω κοιλίας
• ΔΩΡΕΑΝ χρήση 24ωρου συντονιστικού κέντρου για παροχή ιατρικών συμβουλών
• ΔΩΡΕΑΝ δερματολογικές εξετάσεις
• ΔΩΡΕΑΝ υπέρηχος θυρεοειδούς
......επιλπεον διαθεσιμοι 1650 γιατροι  σε 53 ειδικοτητες μεσω του doctoranytime.

Σημερα 30.000 μελη,460  πιστοποιημενοι συνεργατες μιλουν για τα μοναδικα ΠΡΟΝΟΜΙΑ της καρτας.

Επιπλέον η “Προνόμιο με κάρτα” συνεισφέρει στον οικονομικό προϋπολογισμό σας και στην διασφάλιση του βιοτικού επιπέδου σας, εξασφαλίζοντας εκπτώσεις που αγγίζουν το 70% σε πάνω από 2.000 επιχειρήσεις σε ολη την Ελλαδα.
πληροφοριες  www.mekarta.gr  τηλ 2130250067
801 8000 000

www.mekarta.gr

ΔΕΙΤΕ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΑ LINK

http://youtu.be/OrqFF2UQCDA


http://youtu.be/VTMXLnvSjQs


http://youtu.be/q2vm2SqvmwE

http://www.youtube.com/watch?v=i_GYcaO3mEA&feature=share&list=PLcKZrcuiECrWeLJqZuozHIpdEusEbPYp

«Παγώνουν» τις επιστροφές στον ΕΟΠΥΥ οι ιδιωτικές κλινικές

ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ REBATE ΚΑΙ ΤΟΥ CLAW BACK ΤΟΥ 2013

«Παγώνουν» τις επιστροφές στον ΕΟΠΥΥ οι ιδιωτικές κλινικές

«Παγώνουν» τις επιστροφές στον ΕΟΠΥΥ οι ιδιωτικές κλινικές
Της Ελένης Πετροπούλου
«Στάση πληρωμών» προς τον ΕΟΠΥΥ για τα σημειώματα του rebate και claw back που στάλθηκαν για το 2013, συνολικής περικοπής 45%, αποφάσισαν οι ιδιωτικές κλινικές. Στην έκτακτη γενική συνέλευση, οι ιδιωτικές κλινικές της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών (ΠΕΙΚ) ανακοίνωσαν μάλιστα ότι θα προσφύγουν στα Διοικητικά Δικαστήρια. Προειδοποιούν δε ότι στην περίπτωση που δεν γίνουν δεκτά τα αιτήματά τους, οι κλινικές της ΠΕΙΚ θα προχωρήσουν, άμεσα, σε επίσχεση εργασίας προς τον ΕΟΠΥΥ.
Παράλληλα, σκληραίνουν τη στάση τους απέναντι στον ΕΟΠΥΥ, απαιτώντας την άμεση εξόφληση των τελευταίων τεσσάρων μηνών του 2013 και του υπολειπόμενου 10% του 2012 και του 2013, «που σκόπιμα παρακρατεί ο ΕΟΠΥΥ για συμψηφισμό με τα αντιδημοκρατικά, ληστρικά και καταστροφικά για τον κλάδο μέτρα των rebate και claw back».
Σύμφωνα με στοιχεία από τον ΕΟΠΥΥ, οι ιδιωτικές κλινικές είχαν υποβάλει τιμολόγια ύψους 360 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, ο προϋπολογισμός είναι «κλειδωμένος» στα 225 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι οι κλινικές θα πρέπει να επιστρέψουν -μέσω του μέτρου του claw back- περί τα 135 εκατ. ευρώ.
«Παγώνουν» τις επιστροφές στον ΕΟΠΥΥ οι ιδιωτικές κλινικές
Την ίδια στιγμή, οι μικρές γενικές κλινικές εκτιμούν ότι συνολικά το claw back για ολόκληρο τον κλάδο θα φθάσει τα 235 εκατ. ευρώ, αφού οι συνολικές υποβολές τιμολογίων έφθασαν τα 465 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, είναι και οι νευροψυχιατρικές κλινικές που είχαν υποβάλει τιμολόγια ύψους 88 εκατ. ευρώ, όταν ο ΕΟΠΠΥ είχε προϋπολογισμένη δαπάνη 45 εκατ. ευρώ. Πάντως, στη γενική συνέλευση του κλάδου, οι κλινικάρχες αναγνώρισαν την αδυναμία του ΕΟΠΥΥ να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του λόγω του «ασφυκτικού» προϋπολογισμού του. Για τον λόγο αυτό, ζητούν από το υπουργείο Υγείας και την κυβέρνηση να αυξήσει την χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ -στα επίπεδα των υποβολών του 2013- και να μην υπολογίζει ως δαπάνη τον ΦΠΑ και τις κρατήσεις υπέρ τρίτων «που αποτελούν εσωτερική διακίνηση χρημάτων μεταξύ κωδικών της Γενικής Κυβέρνησης».
Κατά τα λοιπά, οι εκπρόσωποι των ιδιωτικών κλινικών ανακοίνωσαν ότι «δεν αποδέχονται καμία περικοπή για τις δεδουλευμένες υπηρεσίες που προσέφεραν και προσφέρουν κατά το α' εξάμηνο του 2014».
Επιπρόσθετα, ζητούν την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης με την Πανελλήνια Ενωση Ιδιωτικών Κλινικών και όχι ατομικών, «ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια και οι ίδιοι όροι για όλες τις κλινικές, μετά από διαπραγμάτευση με την Ενωση, που εκπροσωπεί 131 κλινικές, και όχι εν κρυπτώ με συγκεκριμένες κλινικές του δήμου Αμαρουσίου και Νέου Φαλήρου?».
Σχετικά με τις τιμές των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ) και των νοσηλίων που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ για τους ασφαλισμένους τους, οι κλινικάρχες -όπως συζητήθηκε κατά τη συνέλευση- ζητούν από τον Οργανισμό «να μειώσει τις τιμές στα επίπεδα των οικονομικών του δυνατοτήτων, δίνοντας τη δυνατότητα στους ασθενείς να καλύψουν την υπολειπόμενη διαφορά κόστους και ένα εύλογο κέρδος».
Οι κλινικάρχες καλούν την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας και τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ «να συστρατευθούν στην προσπάθεια του πρωθυπουργού για ανάπτυξη, επενδύσεις και μείωση της ανεργίας, λαμβάνοντας μέτρα αναπτυξιακά και όχι μέτρα που οδηγούν σε μείωση αλλά και διακοπή εργασιών δεκάδες επιχειρήσεις του κλάδου».
Τέλος, οι κλινικάρχες αποφάσισαν, στην περίπτωση που δεν γίνουν δεκτά τα αιτήματά τους, οι κλινικές της ΠΕΙΚ να εξουσιοδότησαν εγγράφως και ομόφωνα το διοικητικό συμβούλιο να προχωρήσει σε επίσχεση εργασίας προς τον ΕΟΠΥΥ τις επόμενες ημέρες.
Τα στοιχεία
Σύμφωνα με στοιχεία από τον ΕΟΠΥΥ, οι ιδιωτικές κλινικές είχαν υποβάλει τιμολόγια ύψους 360 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, ο προϋπολογισμός είναι «κλειδωμένος» στα 225 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι οι κλινικές θα πρέπει να επιστρέψουν -μέσω του μέτρου του claw back- περί τα 135 εκατ. ευρώ.
Την ίδια στιγμή, οι μικρές γενικές κλινικές εκτιμούν ότι συνολικά το claw back για ολόκληρο τον κλάδο θα φθάσει τα 235 εκατ. ευρώ, αφού οι συνολικές υποβολές τιμολογίων έφθασαν τα 465 εκατ. ευρώ.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΚΟΨΗ ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΥ!!

Μία πολύ σοβαρή διαπραγμάτευση είναι σε εξέλιξη μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, η οποία ανάλογα με την εξέλιξη της μπορεί να αλλάξει πολλά στις μελλοντικές σχέσεις των δυο μερών.
Σε πρόσφατη συνάντηση εκπροσώπων διαμεσολαβητών και της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος τέθηκαν κυρίως δύο θέματα για συζήτηση.
Το ένα είναι το θέμα της έννοιας του «σπουδαίου λόγου» που περιλαμβάνεται στα σχέδια συμβάσεων ασφαλιστικών-διαμεσολαβητών και το δεύτερο αφορά στη σχέση του κανονισμού πωλήσεων και της σύμβασης ασφαλιστικών-διαμεσολαβητών.

Και τα δυο θέματα τα θέτουν οι διαμεσολαβούντες οι οποίοι εκτιμούν ότι υπάρχει κίνδυνος ετεροβαρούς σχέσης αν δεν αντιμετωπισθούν τα δυο θέματα.
Τι υποστηρίζουν: Για το θέμα του «σπουδαίου λόγου» οι διαμεσολαβούντες θεωρούν ότι δεν μπορεί να καταγγέλλεται από πλευράς της εταιρείας η σύμβαση με την επίκληση ενός «σπουδαίου λόγου», μια γενική έννοια που δεν λέει τίποτα. Αντίθετα ο νόμος ορίζει πολύ συγκεκριμένα σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να καταγγέλλεται η σύμβαση και συνεπώς θα μπορούσε να περιληφθεί αυτή η διατύπωση και στη σύμβαση.
Σημειώνεται ότι εάν μία σύμβαση καταγγελθεί για «σπουδαίο λόγο» ο ασφαλιστής δεν έχει δικαίωμα να παίρνει προμήθειες για τα επόμενα τρία χρόνια, δικαίωμα που το διατηρεί κοινή συναινέσει λύεται η σύμβαση του με την εταιρεία.

Το δεύτερο θέμα αφορά στην πρόβλεψη της πράξης 31 της ΤτΕ η οποία αναφέρει ότι ο κανονισμός πωλήσεων αποτελεί προσάρτημα της σύμβασης συνεργασίας ασφαλιστικής και ασφαλιστή. Συνεπώς υποστηρίζει η πλευρά των διαμεσολαβητών όταν τα δυο μέρη υπογράφουν μία σύμβαση συνεργασίας συμφωνούν και στον κανονισμό πωλήσεων. Όταν λοιπόν η εταιρεία προχωρήσει μονομερώς σε αλλαγή του κανονισμού πωλήσεων τότε θα πρέπει να έχει δικαίωμα ο ασφαλιστής να μην αποδεχθεί την αλλαγή και να διακόψει τη συνεργασία με την ασφαλιστική θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο έγινε υπαιτιότητα της ασφαλιστικής εταιρείας. Έτσι ο ασφαλιστής θα αποχωρεί χωρίς όμως να χάνει τις προμήθειες για τα επόμενα τρία χρόνια.
Από την πλευρά των εταιρειών υποστηρίζεται ότι εάν γίνει δεκτή η πρόταση των διαμεσολαβούντων τότε η ασφαλιστική επιχείρηση δεν μπορεί να αλλάξει πότε κανονισμό πωλήσεων.
Ο διάλογος συνεχίζεται και τις αμέσως επόμενες ημέρες οι διαμεσολαβούντες θα καταθέσουν υπόμνημα με όλες τις θέσεις τους το οποίο θα συζητηθεί στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΑΕΕ.
Nextdeal

Γράφει:

   

Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014

Διαβητης....ταξιδι σε ολη την Ελλαδα

Ταξίδι στην Ελλάδα για το Διαβήτη
Τρίτη 03 Ιούν 2014
Πηγή: virus.com.gr
Στο επίκεντρο η ενημέρωση όλων γύρω από το Σακχαρώδη Διαβήτη.
Μια πρωτοβουλία βάζει στο επίκεντρο την ενημέρωση όλων γύρω από το Σακχαρώδη Διαβήτη και περιοδεύει την Ελλάδα, μεταφέροντας το μήνυμα της πρόληψης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης της νόσου. Απαραίτητη και η δημιουργία ενός σαφούς νομοθετικού πλαισίου για την πιστοποίηση των Διαβητολόγων, τονίζουν οι ειδικοί.
Η μάστιγα του σύγχρονου κόσμου, ο Διαβήτης, εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς τόσο εκτός συνόρων όσο και εντός. Στην Ελλάδα οι διαβητικοί υπολογίζονται σε 700.000-900.000, ανάμεσά τους και 30.000 παιδιά.
Η ανάγκη για εγρήγορση ενισχύεται από την ύπαρξη αρκετών συνοδών προβλημάτων που ακολουθούν το Διαβήτη και μπορούν να εκδηλωθούν, μεταξύ άλλων, ως καρδιαγγειακό πρόβλημα ή ως κατάθλιψη.
Με στόχο τη μεταφορά του μηνύματος για πρόληψη και υπεύθυνη αντιμετώπιση της πάθησης, η ΜΚΟ «Με οδηγό το Διαβήτη» πραγματοποιεί τη πρωτοβουλία «The Missing Piece».
Συγκεκριμένα, η Εταιρεία, από τις 4 Ιουνίου - και για 36 ημέρες- θα πραγματοποιεί οδοιπορικό σε 18 πόλεις ανά την Ελλάδα, για την ενίσχυση της έγκαιρης αντιμετώπισης, καθώς και της αποτελεσματικής πρόληψης του Διαβήτη.
Σύμφωνα με την πρόεδρο της ΜΚΟ «Με οδηγό το Διαβήτη» (Κάρτα Διαβήτη), Αναστασία Καφούση το ενημερωτικό ταξίδι, το οποίο θα διεξαχθεί με τη βοήθεια τριών ειδικά διαμορφωμένων κινητών μονάδων, θα ξεκινήσει στις 4 Ιουνίου (10:00-13:30) από τη στάση του Μετρό «Πανεπιστήμιο», ενώ θα συνεχιστεί σε 17 μεγάλες άλλες πόλεις, μεταξύ των οποίων η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα, ο Βόλος, ο Πειραιάς και τα Ιωάννινα (το πρόγραμμα ακολουθεί).
Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, Αλέξιος Σωτηρόπουλος, υπογράμμισε την ανάγκη δημιουργίας σαφούς νομοθετικού πλαισίου που θα ορίζει «ποιοι θα έχουν το δικαίωμα να κρεμούν έξω από τα ιατρεία τους την ταμπέλα του διαβητολόγου», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με τον κ. Σωτηρόπουλο, «στην Ελλάδα επικρατεί ένα χάλι, αφού μπορεί να υπάρχουν νόμοι αλλά έχουν καταπατηθεί». Μάλιστα, όπως έκανε γνωστό, η Ε.Δ.Ε. βρίσκεται σε συνεχή διαβούλευση με το υπουργείο Υγείας και μέχρι το τέλος του μήνα θα έχει καταθέσει τις επικαιροποιημένες προτάσεις της σχετικά με τη δυνατότητα απόκτησης της ειδικότητας του διαβητολόγου από τους παθολόγους και παιδιάτρους.
Η διαβούλευση αυτή, μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σωτηρόπουλος, είναι κάτι που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 10 χρόνια. «Το ΚΕΣΥ όμως τους αγνόησε».
«Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η συχνότητα εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 στους εφήβους» ανέφερε η Διευθύντρια της Α' Παιδιατρικής Κλινικής, υπεύθυνη του Διαβητολογικού Κέντρου του Νοσοκομείου Παίδων "Π.& Α. Κυριακού", κα Ανδριανή Βαζίαου. Σημείωσε, δε, ότι η παρουσία του προδιαβήτη δεν είναι αβλαβής, καθώς μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην καρδιαγγειακή υγεία, αφού μπορεί να συνοδεύεται και από άλλες παθήσεις, όπως υπέρταση, διαταραχή των λιπιδίων, λιπώδη διήθηση του ήπατος
Στις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις του διαβήτη αναφέρθηκε η Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων- Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Ευαγγελία Τσαπατσάρη, κάνοντας λόγο για μία ασθένεια που «παίζει με τα συναισθήματά μας», αφού ο διαβήτης εμφανίζεται απότομα και η πορεία του είναι μακρά και απρόβλεπτη.
«Η διαχείρισή του δεν είναι εύκολο ζήτημα», είπε η κα Τσαπατσάρη, και καταλήγοντας ότι «ο διαβήτης μπορεί να προκαλέσει μεγάλες βλάβες στον οργανισμό, αλλά πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι οι περισσότερες μακροπρόθεσμες επιπλοκές είναι δυνατόν να καθυστερήσουν ή να προληφθούν όταν υπάρχει καλή ιατρική παρακολούθηση και καλή αυτοδιαχείριση από την πλευρά των ασθενών».
Το πρόγραμμα του ταξιδιού:
- 5 - 6 Ιουνίου: Λιβαδειά (10:00-13:00 & 18:00-21:00, και 10:00 – 14:00)
- 7 – 8 Ιουνίου: Λαμία (10:00-13:00 & 18:00-21:00, και 10:00 – 14:00)
- 9 – 10 Ιουνίου: Βόλος (10:00-13:00 & 18:00-21:00, και 10:00 – 14:00)
- 11 – 12 Ιουνίου: Λάρισα (10:00-13:00 & 18:00-21:00, και 10:00 – 14:00)
- 13 – 14 Ιουνίου: Κατερίνη (10:00-13:00 & 18:00-21:00, και 10:00 – 14:00)
- 15 – 16 Ιουνίου: Σέρρες (10:00-13:00 & 18:00-21:00, και 10:00 – 14:00)
- 17 – 18 Ιουνίου: Δράμα (10:00-13:00 & 18:00-21:00, και 10:00 – 14:00)
- 19 – 20 Ιουνίου: Καβάλα (10:00-13:00 & 18:00-21:00, και 10:00 – 14:00)
- 21 – 22 Ιουνίου: Αλεξανδρούπολη (10:00-13:00 & 18:00-21:00, και 10:00 – 14:00)
- 23 – 24 Ιουνίου: Θεσσαλονίκη (10:00-13:00 & 18:00-21:00, και 10:00 – 14:00)
- 25 – 26 Ιουνίου: Βέροια (10:00-13:00 & 18:00-21:00, και 10:00 – 14:00)
- 27 – 28 Ιουνίου: Κοζάνη (10:00-13:00 & 18:00-21:00, και 10:00 – 14:00)
- 29 – 30 Ιουνίου: Ιωάννινα (10:00-13:00 & 18:00-21:00, και 10:00 – 14:00)
- 1 – 2 Ιουλίου: Πάτρα (10:00-13:00 & 18:00-21:00, και 10:00 – 14:00)
- 3 – 4 Ιουλίου: Πύργος (10:00-13:00 & 18:00-21:00, και 10:00 – 14:00)
- 5 Ιουλίου: Πειραιάς (10:00-13:00 & 18:00-21:00, και 10:00 – 14:00)
- 7 – 8 Ιουλίου: Ρόδος (10:00-13:00 & 18:00-21:00, και 10:00 – 14:00)