Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015

Tα 279 άρθρα που αλλάζουν το χάρτη της ιδιωτικής ασφάλισης σε Ελλάδα και Ε.Ε

Tα 279 άρθρα που αλλάζουν το χάρτη της ιδιωτικής ασφάλισης σε Ελλάδα και Ε.Ε

Χρονιά σταθμός για την ιδιωτική ασφάλιση σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016, καθώς τίθεται πλέον σε εφαρμογή το νέο κανονιστικό πλαίσιο για την λειτουργία των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εταιριών και δημιουργούνται νέοι κανόνες για την φερεγγυότητα και τα εποπτικά κεφάλαια των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
6546
Πρόκειται για μια σειρά κοινοτικών οδηγιών γνωστών ως Solvency II (Φερεγγυότητα ΙΙ) οι οποίες ενσωματώνονται στην νομοθεσία των κρατών μελών και επιφέρουν ουσιαστικές αλλαγές σε όλο το σύστημα λειτουργίας της ασφαλιστικής βιομηχανίας στην Ευρώπη από τις εταιρίες , τους μετόχους , την διοίκηση ,τα κεφάλαια , την εποπτεία , την διαμεσολάβηση , τα ασφαλιστικά συμβόλαια.
Οι αλλαγές αυτές σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ανθρώπων της αγοράς και αναλύσεις ειδικών θα επηρεάσουν μακροπρόθεσμα ένα κομμάτι της αγοράς που λειτουργεί σήμερα στην Ευρώπη και δεν είναι λίγοι εκείνοι που προβλέπουν συνενώσεις και εξαγορές κύρια σε εταιρίες που λειτουργούν εθνικά επίπεδα, χωρίς να αποκλείονται ανακατατάξεις και σε ομίλους με πολυεθνική διάρθρωση.
Όσον αφορά την χώρα μας οι σχετικές διατάξεις της εφαρμογής της Φερεγγυότητα ΙΙ τέθηκαν προχθές σε δημόσια διαβούλευση το Υπουργείο Οικονομικών (Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής, Δ/νση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής), και αφορούν την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών και τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων.
Επίσης γίνεται κωδικοποίηση διατάξεων ιδιωτική ασφάλισης και καταργείται το ν.δ.400/1970 που διέπει μέχρι σήμερα την λειτουργία των ασφαλιστικών εταιριών.
Συνολικά το σχετικό σχέδιο νόμου αποτελείται από 279 άρθρα και μπορεί να το δείτε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου