Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015

700 Διαμεσολαβητές κατέβηκαν στο δρόμο

700 Διαμεσολαβητές κατέβηκαν στο δρόμο

Header
10 Ιουνίου 2015
Περισσότεροι από 700 Διαμεσολαβητές έδωσαν το παρόν στην πρώτη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που διοργανώθηκε ποτέ στον ελληνικό Ασφαλιστικό κλάδο.
Η συγκέντρωση που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, έλαβε χώρα στην οδό Αμερικής στο κέντρο της Αθήνας έξω από τα γραφεία της Τραπέζης της Ελλάδος (και απέναντι από τα γραφεία της Τράπεζας Πειραιώς). H συγκέντρωση διοργανώθηκε από την ΕΑΔΕ με την στήριξη του ΕΕΑ,  με σκοπό να παραδοθεί ψήφισμα διαμαρτυρίας για τις αθέμιτες και παράνομες πρακτικές που εδώ και χρόνια ασκούν ορισμένα τραπεζικά ιδρύματα που διακινούν ασφαλιστικά προϊόντα.
Το ψήφισμα παρέδωσε το προεδρείο της ΕΑΔΕ στην ΔΕΙΑ, δηλαδή στην Εποπτική Αρχή της Ιδιωτικής Ασφάλισης που υπάγεται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Στο βήμα που είχε στηθεί μπροστά από τα, αξίζει να σημειωθεί, κατεβασμένα ρολά των δύο τραπεζών, έδωσαν μια ολιγόλεπτη αλλά δυναμική ομιλία ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και ο πρόεδρος της ΕΑΔΕ, κ. Γιώργος Καραβίας. Στο πλάι τους, συμπαραστάτες της προσπάθειας σύσσωμο το προεδρείο της ΕΑΔΕ και ο εκπρόσωπος του Επαγγελματικού  Επιμελητηρίου Πειραιά,  κ. Κώστας Μαρκουλιδάκης.
Θα ακολουθήσει εκτενές ρεπορτάζ.
Διαβάστε το ψήφισμα που παρέδωσαν οι Διαμεσολαβητές στην Τράπεζα της Ελλάδος και στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών:
ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
Βασικές αρχές της υγιούς λειτουργίας του θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης είναι η υπεύθυνη, αντικειμενική, εξειδικευμένη και αναλυτική ενημέρωση του ασφαλισμένου, στα πλαίσια της διερεύνησης των πραγματικών του αναγκών, και η προστασία του από αθέμιτες ή παραπλανητικές πρακτικές.
Σε αυτό αποσκοπεί και η υπαγωγή του επαγγέλματος του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή σε δίχως άλλο αυστηρότατο νομικό και εποπτικό πλαίσιο με άμεσο και μοναδικό στόχο την εξασφάλιση του ασφαλισμένου.
Η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (ΕΑΔΕ), ως ο πλέον αντιπροσωπευτικός θεσμικός φορέας των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, πάντοτε επικροτούμε τις προσπάθειες εξυγίανσης και θέσπισης κανόνων στη λειτουργία του θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης. Διακηρύσσουμε όμως την ακλόνητη πεποίθησή μας ότι κάθε «κανάλι» Διαμεσολάβησης, και τα Τραπεζικά Ιδρύματα, που ασκούν ασφαλιστική διαμεσολάβηση παράλληλα με το κύριο έργο τους, οφείλουν να τηρούν τους ίδιους κανόνες και να υφίστανται τον ίδιο έλεγχο και εποπτεία, όχι μόνο λόγω νομοθετικής και εποπτικής επιταγής, αλλά ως απόδειξη στοιχειώδους σεβασμού στα κατοχυρωμένα δικαιώματα των ασφαλισμένων και στα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.
Δυστυχώς, τα Τραπεζικά Ιδρύματα επί σειρά ετών, καθημερινά, κατ’επανάληψη και κατ’ εξακολούθηση, ακώλυτα και ανεξέλεγκτα, καταστρατηγούν και παραβιάζουν ευθέως τόσο το νομικό και εποπτικό πλαίσιο, όσο και τις βασικές αρχές του υγιούς ανταγωνισμού. Σε δύσκολες στιγμές, τόσο για τους Δανειολήπτες Ιδιώτες όσο και για τους Επαγγελματίες που χρειάζονται χρηματοδότηση, ασκούνται εκβιαστικές πρακτικές, που στερούν την δυνατότητα ανεύρεσης της καλύτερης για τους ασφαλισμένους λύσης, είτε φθηνότερου κόστους, είτε πληρέστερης κάλυψης, περιορίζουν την ελευθερία επιλογής του καταλληλότερου ασφαλιστή και εν τέλει αφήνουν τους ασφαλισμένους έκθετους κατά την στιγμή της επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.
Ακόμη και η Εγκύκλιος που, μετά από συντονισμένες και συνεχείς παρεμβάσεις μας, εξεδόθη από την ΤτΕ, καταστρατηγείται συστηματικά.
Οι φορείς της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης αλλά και τα αρμόδια Επιμελητήρια έχουμε πολλές φορές καταδικάσει τις συγκεκριμένες πρακτικές, οι οποίες δυσφημούν την ασφαλιστική βιομηχανία, και προσβάλλουν το θεσμό της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης.
Οι παραστάσεις μας και οι διαμαρτυρίες μας, τόσο στην αρμόδια Εποπτική Αρχή (Δ.Ε.Ι.Α.) όσο και σε άλλα πολιτειακά όργανα, δεν είχαν μέχρι σήμερα το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Πολλώ δε μάλλον οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές άδικα και αναιτιολόγητα, αντιμετωπίζονται καθημερινά και συλλήβδην, τόσο από την εποπτική αρχή όσο και από τις υπόλοιπες δημόσιες, οικονομικές, φορολογικές κλπ. αρχές και φορείς ως a prioriπαραπτωματίες και παραβάτες της νομοθεσίας, την ίδια στιγμή που άλλοι εμπλεκόμενοι στην ίδια διαδικασία, παρανομούν ανεξέλεγκτα!
Με δεδομένη την ανεξέλεγκτη πλέον, δίχως φραγμούς και δίχως την άσκηση της δέουσας εποπτείας και ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές, αλματώδη αύξηση των περιστατικών καθημερινής καταστρατήγησης και κατάφορης παραβίασης εκ μέρους των τραπεζικών ιδρυμάτων της νομοθεσίας και των αρχών, που διέπουν την υγιή, και προπαντός την ασφαλή για τους ασφαλισμένους, λειτουργία του θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης. Αποσκοπώντας στην εντονότερη ανάδειξη του προβλήματος προς τους Αρμόδιους φορείς, στην ορθή ενημέρωση των ασφαλισμένων για τα δικαιώματά τους και στην προάσπιση των δικαιωμάτων απάντων των εμπλεκομένων φορέων, που υπηρετούν το θεσμό της Ιδιωτικής Ασφάλισης.
ΚΑΛΟΥΜΕ Τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.) της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως επιτελέσει τον θεσμικό – εποπτικό της ρόλο επί όλων των εμπλεκομένων στην Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση φορέων, και των Τραπεζικών Ιδρυμάτων, Τον Υπουργό Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, Τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Καταναλωτή, Τον Μεσολαβητή Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών, Τον Συνήγορο του Καταναλωτή, Την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών, Την Ομοσπονδία των Ασφαλιστικών Υπαλλήλων, Τις Ενώσεις Καταναλωτών, και Τις εισαγγελικές και άλλες αρχές απονομής δικαιοσύνης,
Όπως αντιληφθούν το μέγεθος του προβλήματος, τους κινδύνους που διατρέχουν οι πολίτες-ασφαλιζόμενοι από τις ανωτέρω παράνομες και αθέμιτες πρακτικές, και όπως λάβουν όλες τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες και προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να σταματήσει κάθε παράνομη, καταχρηστική και αθέμιτη πρακτική προώθησης ασφαλιστικών προγραμμάτων σε βάρος των συμφερόντων των ασφαλιζομένων πολιτών αυτής της χώρας, με στόχο την προάσπιση συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων, όπως η ορθή ενημέρωση του Καταναλωτή, η ελευθερία της επιλογής του ασφαλιστή του και η απολύτως συνειδητή ασφάλισή του.
Η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (ΕΑΔΕ) δηλώνουμε ότι θα είμαστε σύμμαχοι, συμμέτοχοι και συμπαραστάτες σε κάθε τέτοια προσπάθεια της Πολιτείας και των άλλων θεσμικών φορέων.
Underwriter Editors
Η συντακτική ομάδα του Underwriter επεξεργάζεται καθημερινά τα δεδομένα της ασφαλιστικής βιομηχανίας και τα παρουσιάζει με τον χαρακτηριστικό της τρόπο: Πρακτικά, Περιεκτικά και επί της Ουσίας.
Underwriter.gr - Το δεξί χέρι του ασφαλιστή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου