Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ 1ΑΧΙΑ

Η 1η AXiA ασφαλιστικοί σύμβουλοι με την τεράστια εμπειρία στον ασφαλιστικό χώρο,συνεργάζεται με τις 15 κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρίες της Ελληνικής και παγκόσμιας ασφαλιστικής αγοράς.
Μέσα από τις εταιρείες έχει σχεδιάσει ένα συμβόλαιο για τα φαρμακεία καλύπτοντας τις πραγματικές ανάγκες του επαγγελματία φαρμακοπειού,προτείνει στo φαρμακείο ένα πολυασφαλιστήριο συμβόλαιο με μοναδική αξία και ελάχιστο κόστος.
Οι καλύψεις αναλυτικότερα:
 Πυρκαγιά
 Κεραυνό
 Καπνό
 Ευρεία έκρηξη
 Βραχυκύκλωμα
 Πτώση αεροπλάνων ή αντικειμένων που πέφτουν από αυτά
 Πρόσκρουση οχημάτων
 Πλημμύρα, θύελλα- καταιγίδα, χιόνι – χαλάζι – παγετό
 Θραύση σωληνώσεων και αποχετεύσεων και διερευνητικές εργασίες
 Καθίζηση – ολίσθηση εδάφους
 Πτώση δένδρων ή μερών αυτών, ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στύλων
 Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες
 Τρομοκρατικές ενέργειες μεμονωμένες ή μη
 Κακόβουλες ενέργειες
 Κλοπή με διάρρηξη ή αναρρίχηση και ζημιές που θα προκαλέσουν οι κλέφτες στα περιεχόμενα
 Ληστεία περιεχομένου
 Κλοπή χρημάτων εντός χρηματοκιβωτίου
 Ληστεία ταμείου
 Θραύση κρυστάλλων, θυρών, βιτρινών και παραθύρων συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων τοποθέτησης
 Αποκομιδή συντριμμάτων, έξοδα κατεδάφισης
 Έξοδα φύλαξης της ασφαλισμένης περιουσίας σε περίπτωση καλυπτόμενης ζημιάς
 Έξοδα άντλησης υδάτων, συνεπεία πλημμύρας
 Έξοδα αποτροπής & περιορισμού της ζημιάς
 Έξοδα προσωρινής μεταστέγασης, έξοδα μεταφοράς, αποθήκευσης και επανεγκατάστασης περιεχομένου
 Αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου για όμορα περιουσιακά στοιχεία
 Αστική ευθύνη μισθωτή έναντι του ιδιοκτήτη
 Ποιοτική αλλοίωση προϊόντων
 Θραύση επιγραφών
 Αστική ευθύνη επισκεπτών από τη λειτουργία της επιχείρησης για σωματικές βλάβες
 Αντικατάσταση κλειδαριών μετά από κλοπή
 Αξία αντικατάστασης με καινούριο
Παράδειγμα: Στα 120.000€ ασφάλιστρα (100.000 € περιεχόμενο και 20.000 € εξοπλισμός και κτηριακές εγκαταστάσεις) είναι 280 € το χρόνο.
Δηλαδή 0,76 € την ημέρα.
Press Room 1η AXiA
| Συγγρού 106, 11741 Αθήνα,Τηλ.: 2130250067, Fax: 2130250073 Κιν:6944 914 133
| Αγ.Αικατερίνης 3, 19600 Μάνδρα,Τηλ.: 2105550484,2130369844
| Ελ.Βενιζέλου και Φίλωνος 7, Χαλκίδα,Τηλ: 2221084561
www.1axia.gr – info@1axia.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου